Onderhoud

Uw dak is een van de onderdelen van een woning die het meest te verduren krijgt. Denk maar aan de voortdurende blootstelling aan UV-straling, wind, regen en vorst. Daarnaast heeft uw dak ook af te rekenen met wisselende temperaturen zowel van binnen- als buitenuit.

Denk aan een regelmatig dakonderhoud

Daarom is een periodiek onderhoud van uw dak aan te raden om onvoorziene kosten te vermijden voor herstellingswerken. Na de winter is een goede periode voor een dakonderhoud.

Kleine gebreken zijn door onsĀ snel vast te stellen en op te lossen. Wij kunnenĀ op vastgelegde tijdstippen inspecteren en indien nodig ook meteen herstellen.